Ogłoszenie

Dyrektor ZSP w Żelkowie informuje że  w dniach 22.12 – 05.01 (z wyjątkiem dni świątecznych oraz sobót i niedziel) w zależności od potrzeb zgłaszanych przez rodziców będą organizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. W celu zdiagnozowania potrzeb w tym zakresi i odpowiedniego zaplanowania zajęć prosimy rodziców o zgłaszanie udziału swojego dziecka w wyżej wymienionych zajęciach. Uczniów należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły do dnia 15.12.2014 r. Jednocześnie informuję że w wyżej wymienionych dniach nie będzie organizowany dowóz uczniów do szkoły.