REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

  1. Osoba określona szczęśliwym numerkiem będzie zwolniona z odpytywania i sprawdzania prac domowych w poniedziałki (praca musi być wykonana na następną lekcję).

  2. Dany numer może być wylosowany tylko raz w miesiącu

  3. Jeżeli uczeń jest nieobecny traci możliwość wykorzystania szczęśliwego losu.

  4. Numerek ten nie zwalnia od :pisania sprawdzianów i kartkówek

  5. Szcześliwy Numerek nie obowiązuje na lekcji w-f .

  6. Szczęśliwy numerek może być cofnięty ze względu na zachowanie ucznia.

                                                    SU W ZSP

                                             w Żelkowie