Sponsor wyprawek

GAZ-SYSTEM S.A. przekazał dzieciom rozpoczynającym naukę w naszej szkole wyprawki

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przekazał dzieciom rozpoczynającym naukę w naszej szkole wyprawki, w skład których wchodzą plecak, piórnik oraz worek na buty.

Zgodnie z przyjętym Programem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie angażuje się w dialog z otoczeniem oraz wspiera inicjatywy między innymi z zakresu edukacji.

Prowadzone przez spółkę inwestycje w zakresie rozbudowy systemu przesyłowego, służące dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz bezpieczeństwu energetycznemu kraju, wzmacniają poczucie odpowiedzialności GAZ-SYSTEM S.A. za mieszkańców regionów oraz wykorzystywane zasoby naturalne. Spółka dokłada wszelkich starań, aby podejmowane działania były w pełni rozumiane i akceptowane, realizowane z poszanowaniem środowiska oraz stwarzały szansę na to, by dany region stał się znaczącym beneficjentem wdrażanych projektów.

Do 2014 r. GAZ-SYSTEM S.A. wybuduje ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych. Rozbudowa sieci gazociągów w Polsce może stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem Adria LNG poprzez infrastrukturę przesyłową krajów Europy Środkowej.

W 2011 roku GAZ-SYSTEM S.A. ukończył budowę gazociągu Włocławek-Gdynia, Taczalin-Radakowice-Gałów oraz dwóch Tłoczni gazu w Goleniowie oraz w Jarosławiu. Zakończyliśmy rozbudowę Węzła Lasów, uruchomiliśmy także nowe połączenie międzysystemowe Polska–Czechy, które pozwoli na przesył ok. 0,5 mld m3 gazu rocznie.

Inwestycje zrealizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. w 2011 roku, wraz z możliwością korzystania
z usługi wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim stworzyły techniczne możliwość importu do Polski ponad 3,3 mld m3 gazu rocznie z nowych źródeł (ok. 30% obecnie realizowanego importu).

GAZ-SYSTEM S.A. jest także właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu.

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową Sponsora: www.gaz-system.pl.

 

Rozpoczynającym naukę życzymy wielu ciekawych i kreatywnych chwil spędzonych w szkole.