Rada Rodziców.

Rada Rodziców na rok szkolny 2012/2013.

 

 

Skład Rady Rodziców:

 

1. Terefenko Mariola               - przewodnicząca

2. Ganczarek Bożena               - zastępca

3. Gajek Aneta                          - skarbnik

4. Kalista Joanna                      - sekretarz

5. Pyśniak Anna

6. Tyrek Elżbieta

7. Wasielewska Edyta

8. Burzyńska Justyna

9. Totzka Katarzyna

10.   Pyśniak Waldemar