O szkole.

Informacje o naszej szkole.

W skład zespołu wchodzą placówki:

- Przedszkole

- Szkoła Podstawowa

- Gimnazjum

Wszystkie placówki mieszczą się w jednym budynku. W przedszkolu funkcjonują dwa oddziały klas zerowych do których uczęszczają 34 dzieci. Szkoła Podstawowa składa się z 6 oddziałów o łącznej liczbie dzieci 89.. Od dwóch lat w Zespole funkcjonuje pełne Gimnazjum składające się z trzech oddziałów do którego uczęszcza 54 uczniów.

W Zespole zatrudnionych jest 21 nauczycieli, którzy posiadają wymagane kwalifikacje a ponadto stale je rozszerzają i doskonalą.

Bazę lokalową zespołu stanowi samodzielny budynek składający się z:

·         10 sal, w tym pracownie biologiczno – chemiczna, informatyczna

·         Pion żywieniowy z świetlicą

·         Gabinet pedagoga

·         Gabinet pielęgniarki

·         Gabinet logopedy

·         Biblioteka

·         Pokój nauczycielski

·         Sekretariat i gabinet dyrektora

·         Sala gimnastyczna z zapleczem

Wokół szkoły jest duży , zagospodarowany teren zielony na którym znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe.

W skład obwodu wchodzi 10 miejscowości, z 9 uczniowie są dowożeni.